norme de redactare

Materialele pentru publicat vor fi trimise şi în format pdf la adresa farcasmircea@hotmail.com. Articolele trebuie să cuprindă maxim 20 pagini, format B5 ISO, redactate în una din limbile română, engleză, franceză, spaniolă, germană, italiană.

Fiecare articol trebuie să conţină:
- un abstract (100 - 200 cuvinte);
- până la şase cuvinte cheie;

Articolele vor fi formatate în felul următor:

Setare pagină:
- sus, jos, stânga, dreapta: 2,5 cm; format B5 ISO;
- font: Times New Roman, corp 12, spaţiere la 1 rând;
- note de subsol: dimensiune font 10;
- titlul lucrării: dimensiune font 14, Aldin, aliniat la centru;
- numele autorului şi instituţia de provenienţă: dimensiune font 12, Aldin, aliniat la dreapta;
- este obligatoriu ca titlul articolului să fie tradus în limba rezumatului, dimensiune font 10, Aldin, majuscule;
- articolul va fi precedat de un rezumat în una din limbile franceză engleză, spaniolă, germană, italiană – dimensiune font 10;
- cuvinte-cheie (Key words/ Mots clef): dimensiune font 10, Cursiv (maxim 6 cuvinte cheie);
- articolul va avea la sfârşit şi o adresă de mail a autorului;

Trimiterile bibliografice se vor da în subsolul paginii după modelul:
Vişovan 2008: 15
Pentru mai mult de doi autori se foloseşte et alii.
Lucrările aceluiaşi autor se ordonează în bibliografie cronologic, de la cea mai veche la cea mai recentă.

Bibliografia se ordonează alfabetic, la sfârşitul articolului, cu dimensiunea fontului 11, după normele de redactare ale Academiei Române, astfel:

Bibliografia:
Farcaş 2008 = Mircea Farcaş, Câteva observaţii asupra unor derivate verbale din graiurile maramureşene, în „Fonetică şi dialectologie” XXVII, p. 13–18.
Vişovan 2008 = Ştefan Vişovan, Toponimia Ţării Lăpuşului, Baia Mare, Editura Universităţii de Nord.

Pentru articolele apărute în volume colective care au coordonator, se introduce în bibliografie, separat, volumul respectiv.
Dacă se citează mai multe lucrări ale unui autor apărute în acelaşi an, după an se vor adăuga a, b, c etc., pentru fiecare lucrare.

Pentru articolele în limba română se folosesc obligatoriu ghilimele româneşti [„”], inclusiv la bibliografie. Pentru articolele în franceză, se folosesc ghilimele franţuzeşti [« »], iar pentru celelalte limbi, ghilimele englezeşti [“”].

Exemplele se dau cu italice, iar glosele între [‘’]: pied ‘picior’.

Tabelele trebuie precedate de un titlu, referirea la tabel trebuie facută în parateze rotunde (Tabel 1).

Precizări importante:
- colegiul editorial îşi rezerva dreptul de a publica numai acele materiale care se remarcă prin conţinut ştiinţific, creativitate şi originalitate.
- textele care nu respectă normele menţionate nu vor fi publicate.
- se aplică ortografia actuală a limbii române.
- fonturile folosite pentru transcrierea fonetică, fonturi greceşti, chirilice etc. vor fi transmise redacţiei.