articole ştiinţifice cu autori din străinătate în apariţiile revistei
Buletin Ştiinţific seria A, fascicula Filologie

- în perioada 2007-2009

- în 2010

- în 2011