Indexare în baze de date internaționale

EBSCO
Jan Szczepanski's List

CEEOL, Frankfurt, Germania

Copernicus

DOI: 10.37193/BSFF