Indexare în baze de date internaționale

EBSCO

CEEOL, Frankfurt, Germania

Copernicus

DOI: 10.37193/BSFF