recenzarea materialelor

Evaluarea materialelor se face după metoda double-blind review (evaluatorii nu cunosc numele autorului articolului, nici autorul nu cunoaşte numele evaluatorilor).

Criterii de bază în analiză:
- noutatea şi originalitatea temei abordate
- cunoaşterea temei cercetate prin studiul literaturii de specialitate
- calitatea demersului metodologic
- contribuţiile autorului la cunoaşterea temei
- respectarea normelor academice de redactare

Procesul de evaluare durează 30 de zile. După această perioadă, autorii vor fi informaţi despre starea lucrării: respinsă, acceptată, acceptată cu modificări.

Numai articolele acceptate de Comitetul editorial vor fi publicate.