ISTORICUL REVISTEI BULETIN ŞTIINŢIFIC, seria A, fascicula Filologie Cod 622 CNCSIS

Revistă inclusă în Baza de Date Internaţionale CEEOL din Frankfurt, GERMANIA (www.ceeol.com), iar la evaluarea din noiembrie 2010 a fost promovată la categoria B+ CNCSIS.

Buletinul Ştiinţific al Facultăţii de Litere din Universitatea de Nord din Baia Mare apare pentru prima dată în 1969 cu frecvenţă de apariţie anuală sub denumirea Buletin Ştiinţific, seria A, Filologie. Pedagogie. Ştiinţe sociale. În această formă apare până în 1972 în ordinea următoare: 1969 vol. I, 1970 vol. II, 1971 vol. III, 1972 vol. IV fără ISSN. Următoarele 3 volume apar după o întrerupere de 8 ani: 1980 vol. V, 1983 vol. VI, 1986 vol. VII.
Începând cu 1992 revista Catedrei de Limba şi literatura română apare distinct sub denumirea Buletin Ştiinţific. Seria A, fascicula Filologie, în 1992 vol. VIII, iar din 1994 vol. IX va primi şi ISSN 1222-6491, 1996 vol. X, 1997 vol. XI, 1999 vol. XII.
Cu începere din 1992, materialele vor fi grupate pe trei domenii: 1. Limba română şi limbi moderne; 2. Literatura română şi literaturi străine; 3. Cultură şi civilizaţie populară românească.
În 1996, vol. X primeşte un nou ISSN 1224-3191, având următoarea structură: 1. Limbă; 2. Literatură; 3. Folclor; 4. Recenzii. Merită să menţionăm că în acest volum au publicat articole unii dintre cei mai de seamă lingvişti ai vremii: acad. Emanuel Vasiliu, Andrei Avram, Gheorghe Bulgăre, Tatiana Slama-Cazacu.
Din 2001, odată cu vol. XIII noul ISSN va fi 1583-1264, revista apărând cu o frecvenţă de 2 ani până în 2007 astfel: 2003 vol. XIV, 2005 vol. XV, 2007 vol. XVI. Din 2007, Buletinul Ştiinţific, seria A, fascicula Filologie apare anual: 2008 vol. XVII, 2009 vol. XVIII, fiind redactat de către Catedra de Limba şi literatura română a Facultăţii de Litere din Universitatea de Nord din Baia Mare, prin Editura Universităţii de Nord din Baia Mare.

Din 2006, 2007, 2008, 2009 Buletinul Ştiinţific, seria A, fascicula Filologie este încadrat sub cod 622 CNCSIS în rândul revistelor de categoria C.
Publicaţia este cunoscută pe plan naţional şi internaţional, graţie articolelor de foarte bună calitate, având ca autori specialişti în lingvistică şi literatură cunoscuţi şi recunoscuţi, atât în ţară, cât şi în străinătate. Se remarcă buna colaborarea cu Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan – Al. Rosetti", Bucureşti, al Academiei Române, care participă în fiecare număr cu materiale extrem de interesante şi bine documentate. Acest lucru se concretizează şi în acceptul dat de Academicianul Alexandru Surdu de a face parte ca membru de onoare din Comitetul editorial al Buletinul Ştiinţific.

În urma contractului de licenţă încheiat în 15 noiembrie 2010, revista Buletin Ştiinţific, seria A, fascicula Filologie, este inclusă în Baza de Date Internaţionale CEEOL din Frankfurt, GERMANIA (www.ceeol.com). Evaluarea CNCSIS din noiembrie 2010 a promovat revista la categoria B+ cod CNCSIS 622.

Printre autorii cu reputaţie naţională care au publicat în revista Buletin Ştiinţific, seria A, fascicula Filologie îi menţionăm pe următorii: – cerc. şt. dr. Maria Marin – şefa sectorului de Dialectologie de la Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan – Al. Rosetti", Bucureşti; cerc. şt. dr. Iulia Mărgărit – Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan – Al. Rosetti", Bucureşti; cerc. şt. dr. Teofil Teaha – Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan – Al. Rosetti", Bucureşti; cerc. şt. dr. Adrian Rezeanu – Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan – Al. Rosetti", Bucureşti; prof.univ.dr. Vasile Frăţilă – Universitatea de Vest din Timişoara.; prof. univ.dr. Cornel Munteanu – Universitatea de Nord din Baia Mare; prof. univ. dr. Gheorghe Glodeanu – Universitatea de Nord din Baia Mare; prof.univ.dr. Victor Iancu – Universitatea de Nord din Baia Mare.