editorial board

EDITOR-IN-CHIEF
Conf. univ. dr. Mircea FARCAŞ

Associate Editor-in-Chief
Conf. univ. dr. Delia SUIOGAN

Editorial Secretary
Lector univ. dr. Claudiu FARCAȘ

Honorary Members
Academician Alexandru SURDU, ROMÂNIA
Academician Nicolae SARAMANDU, ROMÂNIA - correspondent member

Advisory Board

 • Prof. univ. dr. Pierre PERROZ, Université Paul Verlaine (Metz) / CELTED, FRANCE
 • Prof. univ. dr. Diana MANOLE, Trent University, CANADA
 • Dr. Alfonso GERMANI, Centro Inchieste Dialettali "La Ciocia", Arce, ITALIA
 • Prof. univ. dr. Federica CUGNO, Universitatea din Torino, ITALIA
 • PhD. Aytül ÖZÜM, Hacettepe University Ankara, TURKEY
 • Prof. univ. dr. Sergyi LUCHKANYN, Universitatea Naţională „Taras Şevcenco”din Kiev, UCRAINA
 • Prof. univ. dr. Vasile PAVEL, Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe, Rep. MOLDOVA
 • Conf. univ. dr. Ştefan GENCĂRĂU, Université de Provence, FRANCE
 • Cerc. şt. dr. Oana Ştefana MITREA, Universitatea Klagenfurt, AUSTRIA
 • Prof. univ. dr. Mihaela BUCIN, Universitatea din Szeged, UNGARIA
 • Prof. univ. dr. Gavril G. NEAMŢU, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, ROMÂNIA
 • Prof. univ. dr. Dorin N. URITESCU, Universitatea Bucureşti, ROMÂNIA
 • Cerc. şt. pr. I dr. Maria MARIN, Academia Română, Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan – Al. Rosetti", Bucureşti, ROMÂNIA
 • Cerc. şt. pr. I dr. Dumitru LOŞONŢI, Academia Română, Institutul de Lingvistică şi Istorie literară "Sextil Puşcariu", Cluj-Napoca, ROMÂNIA
 • Cerc. şt. pr. I dr. Florin OLARIU, Academia Română, Institutul de Filologie "A. Philippide, Iaşi, ROMÂNIA
 • Prof. univ. dr. habil. Lidia COTEA, Universitatea București, ROMÂNIA
 • Prof. univ. dr. George ACHIM, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, ROMÂNIA
 • Prof. univ. dr. habil. Daiana FELECAN, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, ROMÂNIA
 • Conf. univ. dr. habil. Carmen DĂRĂBUŞ, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, ROMÂNIA
 • Conf. univ. dr. Crina BUD, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, ROMÂNIA
 • Conf. univ. dr. Mihaela MUNTEANU-SISERMAN, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, ROMÂNIA
 • Lector univ. dr. Ioan Beniamin POP, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, ROMÂNIA